Ticaret Hacmi Artarken İsrail’e Yönelik Tutumunuz Ne?

HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; Türkiye ile İsrail arasındaki ticarete ilişkin “Ticaret hacmi son yirmi sene içerisinde yüzde 532 artıs¸ göstermis¸ yani yeni hedef I·srail kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulas¸tırılması, bu konuda da Ticaret Bakanlıgˆı nezdinde ve genel olarak Türkiye’de bir dizi çalıs¸manın yürütüldügˆü söyleniyor. S¸imdi sorun s¸u; bir yandan hükümet diyecek ki I·srail’e: ‘Ey I·srail sen devlet degˆilsin, sen örgütsün’. Bir adım daha ileri gidecek ‘Sen devlet degˆil, terör devletisin’ diyecek digˆer yandan ticaret hacmi de yüzde 532 oranında artıs¸ gösterecek” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Türkiye’nin İsrail ile yaptığı ticareti hatırlatarak, şunları söyledi:

“Filistin demis¸ken sizin Bakanlıgˆınızı da ilgilendiren bir konu oldugˆu için altını çizmek isterim. S¸imdi Türkiye-I·srail ilis¸kilerine bakıldıgˆında son yirmi senede önemli gelis¸melerin oldugˆu görülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar oldugˆu 2002 yılında Türkiye ile I·srail arasındaki ticaret hacmi 1,41 milyar dolarmıs¸ ve bu ticaret hacmi 2022’de 8 milyar 910 milyon dolara çıkmıs¸; 2022 yılı toplam ihracat 6 milyar 740 milyon dolara yükselirken ithalat da 2,17 milyar dolara çıkmıs¸. Ticaret hacmi böylece 1,41 milyar dolardan 8,91 milyar dolara ulas¸mıs¸. Ticaret hacmi son yirmi sene içerisinde yüzde 532 artıs¸ göstermis¸ yani yeni hedef I·srail kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulas¸tırılması, bu konuda da Ticaret Bakanlıgˆı nezdinde ve genel olarak Türkiye’de bir dizi çalıs¸manın yürütüldügˆü söyleniyor.

S¸imdi sorun s¸u; bir yandan hükümet diyecek ki I·srail’e: ‘Ey I·srail sen devlet degˆilsin, sen örgütsün’. Bir adım daha ileri gidecek ‘Sen devlet degˆil, terör devletisin’ diyecek digˆer yandan ticaret hacmi de yüzde 532 oranında artıs¸ gösterecek. Sayın Bakan, ben size burada bir soru sormak istiyorum. Siz de I·srail’i bir örgüt olarak mı görüyorsunuz? Siz de I·srail’i bir terör devleti olarak mı görüyorsunuz? Yanıtınız evet ise bir örgütle, bir terör devletiyle ihracat ve ithalatı nasıl degˆerlendiriyorsunuz gerçekten çok merak ediyoruz. Yani böyle siyaseten büyük laflar ederken önünü arkasını iyi düs¸ünmek  lazım. Bir ülkeye ‘Terör devleti’ dedikten sonra, bir ülkeye ‘örgüt’ dedikten sonra en azından o ülkeyle -çünkü artık onu normal bir devlet olarak kabul etmiyorsunuz, bir örgüt olarak kabul ediyorsunuz- ticari ilis¸kilerinizi kesmeniz gerekmez mi?

Ama sorun s¸u: Bu ikisinde de aslında çok samimi degˆilsiniz yani I·srail’e hükümetin söyledigˆi sözlerin hiç de samimi olmadıgˆını hepimiz biliyoruz. Bakın, bizler I·srail’le ticari ilis¸kilerin sürdürülmesi gerektigˆini savunuyoruz, I·srail’le ilis¸kilerin koparılmamasının daha dogˆru olacagˆını düs¸ünüyoruz. Bizler Filistin davasının, haklı davasının her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edecegˆiz. Bir yandan çıkacaksınız milyonlarca insana “Filistin halkının mücadelesinin yanındayız’ diyeceksiniz ‘I·srail devletine terör devleti’ diyeceksiniz ‘I·srail devletine örgüt’ diyeceksiniz. Bütün yetkiler elinizdeyken, hükümeti yönetiyorken, ülkeyi yönetiyorken hiçbir adım atmayacaksınız, biz bunun hiç de samimi olmadıgˆını düs¸ünüyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x